Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση της ιστοσελίδας του Reytrip και οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας του Reytrip («η Πλατφόρμα μας») υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις («Όροι») που περιγράφονται παρακάτω. Με την πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας, εσείς, ο χρήστης της Πλατφόρμας μας, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα μας, καθώς και το λογισμικό και η υποδομή που χρησιμοποιούνται για την παροχή τέτοιου περιεχομένου και πληροφοριών, είναι ιδιοκτησία μας.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς κατά την κρίση μας. Με την πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε με οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους ή με μελλοντικές τροποποιήσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας.

Η Πλατφόρμα μας

Η Πλατφόρμα μας είναι μια μηχανή αναζήτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το Reytrip δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας ή έμπορος και δεν παρέχει, δεν ελέγχει και δεν έχει την κυριότητα των ταξιδιωτικών προϊόντων που παρουσιάζονται ή στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας μας («Ταξιδιωτικά Προϊόντα»). Τα Ταξιδιωτικά Προϊόντα παρέχονται, ελέγχονται ή/και ανήκουν σε τρίτους, όπως οι αεροπορικές εταιρείες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες («Πάροχοι»). Το Reytrip δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς για κρατήσεις ή/και αγορές προϊόντων ταξιδιού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι πολιτικές απορρήτου των Παρόχων Ταξιδιών ισχύουν για τις κρατήσεις σας. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε και συμφωνείτε μαζί τους, πριν κάνετε την κράτησή σας.

Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα μας

Η χρήση της Πλατφόρμας μας επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους Όρους. Η Πλατφόρμα μας προορίζεται για χρήση μόνο από άτομα που βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία και είναι σε θέση να συνάψουν δεσμευτικές συμβάσεις.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Επίσης, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των στοιχείων σύνδεσης. Επιπλέον, είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση της Πλατφόρμας μας από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας με ή χωρίς την άδειά σας. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι υπήρξε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

Η πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα μας μπορεί να τερματιστεί, να ανασταλεί ή να περιοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς.

Επίσης, συμφωνείτε να μην:

 • χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, επιβλαβής ή άλλως απαράδεκτος ή ακατάλληλος, όπως καθορίζεται από εμάς,

 • υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να δηλώσετε ψευδώς ή να παραπλανήσετε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τη σχέση σας με ένα πρόσωπο ή μια οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Reytrip ή των Παρόχων Ταξιδιών,

 • μοιραστείτε, μεταδώσετε ή άλλως διαθέτετε οποιοδήποτε υλικό στην Πλατφόρμα μας κατά παράβαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου ή του εφαρμοστέου δικαίου,

 • μοιραστείτε, μεταδώσετε ή άλλως διαθέτετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν έχετε δικαίωμα να διαθέσετε,

 • μοιραστείτε, μεταδώσετε ή άλλως διαθέτετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης,

 • μοιραστείτε, μεταδώσετε ή άλλως διαθέτετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλον κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

 • επηρεάσετε ή διαταράξετε τη λειτουργία της Πλατφόρμας μας ή των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Πλατφόρμα μας,

 • χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό,

 • χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή/και να είναι δυσφημιστική για τo Reytrip,

 • αντιγράψετε, διανείμετε, επικοινωνήσετε στο κοινό, πουλήσετε, ενοικιάσετε, δανείσετε ή άλλως εκμεταλλευτείτε την Πλατφόρμα μας,

 • παραβιάσετε ή παρακάμψετε τυχόν μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα μας,

 • αφαιρέσετε, αντικαταστήσετε ή αλλάξετε οποιαδήποτε εταιρικά ονόματα, εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλες ονομασίες προέλευσης στην Πλατφόρμα μας, ή να παρουσιάσετε ή να επιχειρήσετε να παρουσιάσετε την Πλατφόρμα μας ως προϊόν οποιουδήποτε άλλου,

 • προσπελάσετε τον ιστότοπο με οποιαδήποτε χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη σάρωση, αντιγραφή, ευρετηρίαση, ταξινόμηση ή άλλη εκμετάλλευση της Πλατφόρμας μας.

Περιορισμοί ευθύνης μας

Η Πλατφόρμα μας περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι («Ιστότοποι Τρίτων»). Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για την πληροφόρησή σας και δεν υποστηρίζουμε με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο των Ιστότοπων Τρίτων. Εμείς δεν λειτουργούμε, ελέγχουμε ή είμαστε με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνοι για τους Ιστότοπους Τρίτων. Το Reytrip δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς. Η χρήση Ιστότοπων Τρίτων υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου τους.

Εμείς (μαζί με τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τους παρόχους και τρίτους), στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη και υποχρέωση για (α) τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Πλατφόρμα μας (β) οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία ως αποτέλεσμα της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα μας ή μεταφόρτωσης οποιουδήποτε περιεχομένου από την Πλατφόρμα μας (γ) τραυματισμό, θάνατο, απώλεια, αξίωση, ανωτέρα βία, τυχαίο συμβάν, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άμεση, ειδική, παραδειγματική, ηθική, έμμεση, παρεπόμενη ή αποθετική απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απολεσθέντων κερδών ή των απολεσθέντων αποταμιεύσεων), που είτε έχουν ως βάση σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αδίκημα, αντικειμενική ευθύνη ή άλλως, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (i) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Πλατφόρμας μας ή οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται σε αυτή, ή (ii) τη λειτουργία ή μη λειτουργία από εμάς ή οποιονδήποτε πάροχο, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο ζημιών σε αυτούς τους συμβαλλομένους ή σε άλλα μέρη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Ανάλογα με τη χώρα/κράτος σας, οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να μην ισχύουν ή να ισχύουν μόνο εν μέρει για εσάς.

Η ευθύνη σας

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε εμάς και όλα τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους μας αβλαβείς από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, αιτιών αγωγής, απαιτήσεων, ανακτήσεων, ζημιών, αποζημιώσεων, προστίμων, κυρώσεων ή άλλων δαπανών ή εξόδων οποιουδήποτε είδους ή φύσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νομικών και λογιστικών αμοιβών, που προκύπτουν από (ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με) την πρόσβαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας μας και την παραβίαση αυτών των Όρων ή οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της υπηρεσίας από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και «όπως διατίθεται» («as is»). Παρόλο που συνήθως παρέχουμε έναν σημαντικό αριθμό αποτελεσμάτων αναζήτησης, τα οποία στοχεύουμε να είναι ακριβή και ενημερωμένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμπερίληψη όλων των διαθέσιμων παρόχων και προσφορών ή την αξιοπιστία και ακρίβεια του περιεχομένου που παρουσιάζεται. Το Reytrip αποποιείται ρητά όλων των εγγυήσεων οποιουδήποτε είδους, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων τίτλων, μη παραβίασης, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εμπορευσιμότητας, ακρίβειας και ασφάλειας, καθώς και τυχόν εγγυήσεων που απορρέουν από τη χρήση του εμπορίου, την πορεία της συναλλαγής ή την πορεία της απόδοσης.

Η πνευματική μας ιδιοκτησία

Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, αντιστρόφως σχεδιάσετε (reverse engineering) ή επιχειρήσετε να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα, να διανείμετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση την Πλατφόρμα μας, εν όλω ή εν μέρει. Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από το Reytrip για την πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας. Επιπλέον, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του λογισμικού, των εικόνων, των κειμένων, των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων υλικών που αποτελούν τμήμα της Πλατφόρμας μας, ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στο Reytrip, τις θυγατρικές του ή συνεργάτες του. Η χρήση αυτών των υλικών επιτρέπεται μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.

Η πνευματική σας ιδιοκτησία

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν θεωρήσετε ότι κάποιο υλικό παρουσιάζεται στην Πλατφόρμα μας παραβιάζοντας το εμπορικό σας σήμα ή τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.

Κρατήσεις

Η Πλατφόρμα μας παρέχει μόνο τη διασύνδεση, για να διευκολύνει τις κρατήσεις σας με τους Παρόχους Ταξιδιών. Όλες οι κρατήσεις ή/και οι αγορές ταξιδιωτικών προϊόντων που πραγματοποιείτε μέσω της Πλατφόρμας μας διευθετούνται ανάμεσα σε εσάς και τους Παρόχους Ταξιδιών. Το Reytrip δεν καθορίζει την τιμή και τις αμοιβές, δεν διαθέτει ή ελέγχει οποιοδήποτε από τα ταξιδιωτικά προϊόντα στα οποία μπορείτε να κάνετε κράτηση ή/και να αγοράσετε ανακατευθυνόμενοι από την Πλατφόρμα μας. Το Reytrip δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε Προϊόν Ταξιδιού στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση ή/και να αγοράσετε ανακατευθυνόμενοι από την Πλατφόρμα μας. Συμφωνείτε να διευθετήσετε τυχόν αξιώσεις ή διαφωνίες που προκύπτουν από την κράτηση ή/και την αγορά Προϊόντων Ταξιδιού με τον Πάροχο Ταξιδιών και όχι με εμάς. Επιπλέον, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι πολιτικές απορρήτου του Παρόχου Ταξιδιών ισχύουν για τις κρατήσεις ή/και τις αγορές Προϊόντων Ταξιδιού που κάνετε ανακατευθυνόμενοι από την Πλατφόρμα μας.

BONUS

Οι περισσότερες επιλογές κρατήσεων, που βρίσκετε μέσω της Πλατφόρμας μας, σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής ενός BONUS, εφόσον ολοκληρώσετε την κράτησή σας στον Ιστότοπο του επιλεγμένου από εσάς Παρόχου Ταξιδιών. Τα BONUS ορίζονται ως προϊόντα και υπηρεσίες σε ειδικές τιμές ή και εντελώς δωρεάν από διάφορες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιλογές κρατήσεων συνοδεύονται από συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις BONUS κι έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε μία από αυτές.

Η Πλατφόρμα μας παρέχει μόνο τη διασύνδεση για να διευκολύνει την επικοινωνία σας με τους Παρόχους των BONUS (BONUS Providers). Το Reytrip δεν καθορίζει τα BONUS και δεν διαθέτει ή ελέγχει οποιοδήποτε από αυτά. Όλα τα BONUS που προτείνονται μέσω της Πλατφόρμας μας διευθετούνται ανάμεσα σε εσάς και τους Παρόχους των BONUS. Συμφωνείτε να διευθετήσετε τυχόν αξιώσεις ή διαφωνίες που προκύπτουν από τα BONUS με τον εκάστοτε Πάροχο (BONUS Providers) και όχι με εμάς. Επιπλέον, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι πολιτικές απορρήτου του Παρόχου ισχύουν για το BONUS που επιλέγετε.

Επίσης, γνωρίζετε και αποδέχεστε ότι πρέπει να επιλέξετε το BONUS σας αμέσως μετά την κράτησή σας. Τα BONUS κάθε κράτησης, είτε έχουν τη μορφή έκπτωσης, ειδικής τιμής είτε είναι εντελώς δωρεάν, είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένο αριθμό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. To Reytrip δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή εξάντλησης των BONUS και δεν οφείλει να προβλέψει καμία από αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτό σας προτρέπουμε να επιλέξετε το BONUS σας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κράτησής σας.

Το Reytrip δεν φέρει ακόμη καμία ευθύνη για τυχόν φθορές, αλλαγές, ή οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Συμφωνείτε να διευθετήσετε τυχόν αξιώσεις, διαφωνίες ή οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν για τα προϊόντα/υπηρεσίες με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και όχι με εμάς.

Τερματισμός

Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα μας μπορεί να τερματιστεί, να ανασταλεί ή να περιοριστεί από εμάς κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Γενικά

Οποιαδήποτε παράλειψη από μέρους μας να επιβάλουμε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους σε οποιαδήποτε περίσταση δεν θεωρείται παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμά μας να επιβάλουμε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους στο μέλλον.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους θεωρηθεί μη εφαρμόσιμος ή άκυρος από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, ο όρος αυτός θα επιβληθεί στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εφαρμοσιμότητα άλλων Όρων.

Οι παρόντες Όροι συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας όσον αφορά τη χρήση της Πλατφόρμας μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενους όρους, συνθήκες, συμφωνίες και διευθετήσεις σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας μας.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, το Κυπριακό δίκαιο διέπει τους παρόντες Όρους καθώς και τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από αυτούς τους Όρους ή τη χρήση της Πλατφόρμας μας. Συμφωνείτε να προβείτε σε νομικές ενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν μόνο στα δικαστήρια της Κύπρου και με το παρόν αμετάκλητα και άνευ όρων δίνετε τη συγκατάθεσή σας και υπόκεισθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για οποιαδήποτε αγωγή, πράξη ή διαδικασία που απορρέει από τους παρόντες Όρους. Συμφωνείτε, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ότι οποιεσδήποτε αξιώσεις, διαφορές και νομικές υποθέσεις που αφορούν στην Πλατφόρμα μας ή/και τους παρόντες Όρους, θα επιλύονται μεμονωμένα, χωρίς καταφυγή σε οποιαδήποτε μορφή συλλογικής αγωγής.

Σχόλια

Υποβάλλοντας σχόλια, προτάσεις, ιδέες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σχολίων («Σχόλια»), εκχωρείτε αμετάκλητα την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων επί των υλικών που υποβάλλονται στο Reytrip. Επιπλέον, παρέχοντάς μας Σχόλια, μας παρέχετε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, χωρίς τέλη άδεια, με δικαίωμα υποαδειοδότησης, για χρήση, αντιγραφή, προσαρμογή, τροποποίηση, διανομή, αδειοδότηση, πώληση, μεταφορά, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, μετάδοση, εκπομπή, πρόσβαση, προβολή και άλλης μορφής εκμετάλλευση των Σχολίων που λαμβάνουμε από εσάς για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των επιχειρηματικών ή διαφημιστικών σκοπών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

TFP METAMARK TECH LTD
11 Lapithou str. Office 101,
2410 Engomi, Nicosia Cyprus

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λάβετε πρώτοι τα νέα μας και τις προσφορές μας!

Το email σας είναι υποχρεωτικό Το email σας δεν είναι έγκυρο